I. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

• Właścicielem strony internetowej zapisanedoskonale.pl oraz administratorem danych osobowych jest Bożena Hanek.

II. Dane osobowe

• Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
• Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego. Dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail) użytkownik przekazuje za pomocą formularza kontaktowego na stronie; wykorzystywane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu. Administrator nie przekaże powierzonych danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem organów ścigania i sądów (dane te zostaną przekazane na podstawie przepisów określonych przez polskie prawodawstwo). Administrator dołoży wszelkich starań, by powierzone dane osobowe nie dostały się w niepowołane ręce. W tym celu używane są protokoły LSS.
• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: kontakt@zapisanedoskonale.pl.
• Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• Administrator chroni zgromadzone dane osobowe, korzystając z następujących środków:
– szyfrowanie danych służących do korzystania z formularza kontaktowego,
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

III. Informacja o plikach cookies

• Strona korzysta z plików cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.
• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
• utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła;
• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
• W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem strony reklamodawców oraz partnerów.
Strona korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin na stronie – rejestruje, które podstrony zostały wyświetlone, ile czasu była otwarta każda z nich i w jaki sposób poruszasz się pomiędzy podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
• Zalecam przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
• Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegam, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
• W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
• – Internet Explorer
• – Chrome
• – Safari
• – Firefox
• – Opera
• – Android
• – Safari (iOS)
• – Windows Phone
• – Blackberry

V. Udostępnienie danych

• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
• Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Postanowienia końcowe

• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualna wersja polityki prywatności.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.